Αλλη Εντελώς Κατάσταση

Παντελής Καραγιάννης

εκ των ιδρυτών της Αθλητικής Ένωσης Κωνσταντινουπόλεως (14/9/1900 - 5/10/1997)

Τρελλαίνομαι...

Μαγεία...

Battersea ...